Om BRF Spinnhuset

Brf Spinnhuset bildades 1987 och förvärvade fastigheten Olivedal 3:11 genom ombildning 2012. Föreningens adresser är Övre Djupedalsgatan 5, 5A, 5B och 5C. Föreningens hus byggdes 1905 och ligger i hjärtat av Linnéstaden alldeles intill Nordhemsskolan i kvarteret Hejdaren. Före ombildningen till bostadsrätt ägdes huset av privata fastighetsägare. I början av 70-talet genomfördes en omfattande renovering och fastighetens råvind gjordes om till lägenheter, samtidigt som stammarna renoverades. Under 2014 genomfördes en konvertering av fastighetens uppvärmningssystem till ett vattenburet system anslutet till Göteborg Energis fjärrvärmenät. Under 2015 byttes fastighetens tak.

Föreningen har fått sitt namn efter forna tiders spinnhus eftersom när föreningen bildades på 80-talet bodde många kvinnor i fastigheten.

Föreningen består idag av 21 lägenheter varav 19 är bostadsrätter och 2 hyresrätter. Fastigheten består av två trappuppgångar där A-uppgången består av 1:or medan B-uppgången består av 2-3:or. Dessutom finns två lägenheter på markplan med separata ingångar, med adress 5 och 5C.